Montáž a údržba klimatizácie

Klimatizačná jednotka nie je klasický domáci spotrebič. Dôležitú úlohu tu zohráva kvalitná montáž klimatizácie, ktorú zrealizujeme ako firma so skúsenosťami, certifikovaná slovenským chladiarenským zväzom.

Pri montáži klimatizácie treba rátať aj so stavebnými úpravami.

Je potrebné prepojiť  vonkajšiu klimatizačnú jednotku s vnútornou, a to párom izolovaných medených potrubí, v ktorých prúdi chladivo,  komunikačným a napájacím káblom.

Potrebný je aj odvod skondenzovanej vody z vnútornej klimatizačnej jednotky, ktorá sa tvorí pri ochladzovaní vzduchu v interiéri.  Rozvody sa môžu zasekať do steny, drahší variant, takže ich nebude vidno alebo ak sa chcete vyhnúť búraniu, riešime ich viditeľnými krycími lištami.

Veľmi dôležitý je tiež pravidelný servis klimatizácie, pri ktorom sa vyčistia oba výmenníky tepla klimatizácie, skontroluje sa náplň chladiva aj všetky mechanické a elektrické  pripojenia a urobí sa dezinfekcia klimatizácie.

Servis klimatizácie odporúčame vykonať aspoň raz ročne, pri niektorých modeloch sa tým predlžuje záruka z 2 rokov na 3 roky a viac.

 

Ceny montáže a servisu klimatizácie

Pred zakúpením klimatizačného zariadenia preferujeme prehliadku poradíme Vám s umiestnením klimatizácie, s výkonom, dohodneme cenu a pod.

Orientačná cena montáže u nás zakúpenej klimatizácie  je 175€  bez DPH  210€ s DPH
v cene je zahrnutý montážny materiál a to medené potrubie do 3m, (za každý ďalší meter sa účtuje 20€), elektrické káble, spojovací materiál, konzola pre vonkajšiu klimatizačnú jednotku, krycie lišty, jeden otvor cez stenu, zaškolenie obsluhy a doprava v rámci západného Slovenska. Samozrejme po dohode sme ochotný namontovať aj Vami zakúpenú klimatizáciu od iného predajcu.

Cena servisu klimatizácie je 50€  s DPH
v cene je vyčistenie vonkajšej a vnútornej klimatizačnej jednotky, dezinfekcia vnútornej klimatizačnej jednotky, kontrola tlaku v systéme, doplnenie chladiva.  Z dôvodu neustáleho zvyšovania cien chladív  zo strany výrobcov bude účtované podľa aktuálnej ceny na trhu ca. 50€ za kg.